promoImage.jpg, 186kB
Poradenství v oboru trhací práce a seizmické účinky, úřední měření, znalecká činnost OBJEDNEJTE SI MĚŘENÍ

Úvod

Jsme společnost s dlouholetými zkušenostmi v oboru trhacích prací a inženýrské seizmiky. Naší hlavní činností je znalecká, poradenská a projekční činnost v oblasti provádění trhacích prací a měření seizmických účinků a vibrací vyvolaných různými zdroji.

Zakladatel společnosti, Ing. Luděk Bartoš starší, byl 30 let vědeckovýzkumným pracovníkem Výzkumného ústavu inžinierskych stavieb (VUIS) Bratislava, pracoviště Brno. Byl odpovědným řešitelem státních výzkumných úkolů v oboru trhacích, skalních prací a inženýrské seizmiky a vedoucím řešitelem výzkumných úkolů v podzemním stavitelství zejména pro stavbu metra v Praze a Strahovských tunelů.

Od roku 1992 podniká v uvedených oborech soukromě ve spolupráci se synem, Ing. Luďkem Bartošem mladším.

Kontaktní informace

Mobil: +420 602 738 407
+420 602 738 408

BARTOŠ - ENGINEERING
Ing. Luděk Bartoš
Nerudova 8, 602 00 Brno