promoImage.jpg, 186kB
Poradenství v oboru trhací práce a seizmické účinky, úřední měření, znalecká činnost OBJEDNEJTE SI MĚŘENÍ

Reference

Řešení problematiky inženýrské seizmiky a trhacích prací, úřední měření seizmických účinků, monitoring seizmických účinků, sledování povrchové zástavby, šetření stížností a znalecká činnost na významnějších stavebních akcích:

Silniční tunely

„Stavba Strahovských tunelů Praha“ (1991 - 1994)
„Strahovské tunely - propojovací štola“ (1994 - 1997)
Tunely „Mrázovka“, inženýrsko-geologický průzkum (1995 - 1997)
„Dálniční tunely - Pražská radiála Brno“ (1995 - 1996)
Stavba č. 9543 „Soubor staveb MO Radlická - Strahovský tunel" - tunely "Mrázovka", Západní a východní tunelová trouba (1997 - 2002)
Dálnice D8 Praha-Ústí nad Labem - státní hranice, tunely Panenská a Libouchec (2004, 2005)
Stavba č. 0065 „Strahovský tunel, MUK Malovanka“, stavba 2A, 2B (2003 - 2013)
Stavba č. 514 „Silniční okruh kolem Prahy: Slivenec – Lahovice“ SO 601, 602, 603 Ražené tunely (2007, 2008)
Stavba č. 0079 „Soubor staveb MO Myslbekova - Pelc, Tyrolka“ (tunel „Blanka“), SO 9021.01 Severní tunelová trouba SO 9021.02 Jižní tunelová trouba (2007 – 2010)
Stavba č. 9515 „Myslbekova - Prašný most“, SO 5021.01 Severní tunelová trouba SO 5021.02 Jižní tunelová trouba (2009-2010)
Stavba č. 9524“ Strahovský tunel“, 9. Etapa, SO 8101 odvodňovací štola (2011)
Stavba č. 0065 „Strahovský tunel - 2. stavba“, část 2 B - hloubený tunel MO, SO 3053 - stoka CO3 (2012, 2013)

Železniční tunely

„Rekonstrukce tunelů Brno - Č. Třebová“ (1991 - 1997)
„Optimalizace traťového úseku Krasíkov - Česká Třebová", Nový tunel Krasíkov I. a II. (2003)
„Optimalizace traťového úseku Zábřeh - Krasíkov“, II. Hněvkovský tunel (2004)
„Optimalizace trati státní hranice SR - Mosty u Jablůnkova- Bystřice nad Olší“ SO11-19-01 Státní hranice - Mosty u Jablunkova, přestavba tunelu (2009)
„Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy“, Zahradnický tunel, Tomický tunel I, II., Votický tunel (2010, 2011)

Silniční zářezy - skalní výlomy

„Průtah silnicí I/6 Karlovy Vary - západ“ (skalní výlomy) 2005
„Přeložka silnice I/6 Praha - Pavlov“ (skalní výlomy) (2005 - 2007)
„Silnice R4 Mirotice - Třebkov“ (2008)
„Stavba D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí“, zářez Z (2011)

Inženýrské stavby

„Stavba Metra v Praze“, trasa IV.B (1991- 1995)
„Úhlavský kanalizační sběrač v Plzni“ (1994 - 1997)
„ČOV a kanalizace Kolín“ (1996 - 1998)
„Liberec - kanalizační stoka XIII“ (1997 - 1998)
„Kanalizační sběrač Bechyně“ (2000 - 2001)
„Liberec - stoka A VII.“ (2006 - 2007)
„Rekonstrukce kanalizace města Znojma“ (2006)
„Ochrana severovýchodní části města Tábora před přívalovými dešti“ (2009 - 2010)
„Metro- trasa V. A, úsek Dejvická - Motol“,SO V.A1-03-24 Přístupová štola-stanice Červený vrch (2010)
„Kabelový tunel Bohdalec“, Praha 10 (2011)
„Lužická Nisa - Jablonec nad Nisou : Zvýšení ochrany města převodem povodňových průtoků přes VD Mšeno“ SO 02 Přívodní štola, SO 05 Nová odpadní štola (2012 - 2013)
„Mnichovo Hradiště – dostavba kanalizace“ stoka „A“ (2012 - 2013)
„Spodní výpusť VD Jordán v Táboře“, SO 01 Tlaková štola, SO 02 Beztlaková štola (2012)
„Stavba č. 3119 - TV Čakovice, etapa 0031, Kanalizace Oderská“, SO 01-Oblast Vážská (2013)

Vodní díla

„VD Les Království - rekonstrukce a sanace VD“ (1996 - 1997)
„VD Mšeno - sanace hráze“ (1998 - 1999)
„VD Bystřička - sanace hráze“ (2004)
„VD Pařížov - rekonstrukce výpustí“ (2005)
„VD Janov - zjištění stability a bezpečnosti hráze“, SO 091 Injekční štola, SO 092 Drenážní štola (2008, 2011)
„VD Římov - rekonstrukce MVE Římov“, SO 01 - Stavební úpravy ve strojovně (2011)
„VD Šance - stavba č. 5609 - Drenážní štola“ (2013)

Těžební lokality

Kamenolom Klecany (1998 – 2013)
Kamenolom Mirošov (2010 – 2013)
Kamenolom Hrubá Voda (2003 – 2013)
Kamenolom Hrabůvka (2003 – 2013)
Kamenolom Bílkovice (2010 – 2013)
Kamenolom Družec (2011 – 2013)
Kamenolom Mokrá (2010 – 2013)
Kamenolom Bukovice
Kamenolom Lhota Rapotína
Kamenolom Luleč
Kamenolom Opatovice

Kontaktní informace

Mobil: +420 602 738 407
+420 602 738 408

BARTOŠ - ENGINEERING
Ing. Luděk Bartoš
Nerudova 8, 602 00 Brno