promoImage.jpg, 186kB
Poradenství v oboru trhací práce a seizmické účinky, úřední měření, znalecká činnost OBJEDNEJTE SI MĚŘENÍ

Znalecké posudky ve stavebnictví

  • Zpracování znaleckých posudků v problematice trhacích prací a seizmických účinků
  • Posuzování nežádoucích účinků trhacích prací na životní prostředí pro studie EIA
  • Posuzování vlivu vibrací při použití technologie „vibroseis“ při průzkumných pracích vyhledávání ložisek plynu a nafty
  • Posuzování vlivu dopravních otřesů podle hygienických podmínek pro chráněné prostory staveb
  • Stanovení seizmických izolinií pro POPD a dobývací prostory
  • Posuzování podzemních i povrchových skladů výbušnin
  • Posudky znalce pro soudní řízení při řešení stížností a sporů
Kontaktní informace

Mobil: +420 602 738 407
+420 602 738 408

BARTOŠ - ENGINEERING
Ing. Luděk Bartoš
Nerudova 8, 602 00 Brno