promoImage.jpg, 186kB
Poradenství v oboru trhací práce a seizmické účinky, úřední měření, znalecká činnost OBJEDNEJTE SI MĚŘENÍ

Oprávnění k činnosti

  • Autorizace k výkonu úředního měření technických otřesů vydaná Úřadem pro technickou normalizaci a státní zkušebnictví
  • Osvědčení o technické a metrologické způsobilosti úředního měření
  • Certifikát o odborné způsobilosti k výkonu funkce úředního měřiče
  • Jmenovací dekret Ministerstva spravedlnosti: znalec v oboru stavebnictví, stavební odvětví různá, specializace seizmické účinky technických otřesů a trhací práce
  • Osvědčení o odborné způsobilosti projektanta ve smyslu Zákona č. 61/1988 ve znění pozdějších předpisů
  • Osvědčení o odborné způsobilosti vedoucího pracovníka v oblasti přípravy a provádění trhacích prací
Kontaktní informace

Mobil: +420 602 738 407
+420 602 738 408

BARTOŠ - ENGINEERING
Ing. Luděk Bartoš
Nerudova 8, 602 00 Brno