promoImage.jpg, 186kB
Poradenství v oboru trhací práce a seizmické účinky, úřední měření, znalecká činnost OBJEDNEJTE SI MĚŘENÍ

Pasportizace objektů

  • Pasportizace objektů nadzemní zástavby ke zjištění stávajícího stavu objektů v případech, kdy v blízkosti dotčených staveb budou probíhat nebo probíhají trhací práce nebo jiná stavební činnost. Provádí se v časovém předstihu k porovnání s koncovým stavem po ukončení stavebních prací
  • Pasportizace je prováděna popisem příp. nákresy poškozených míst, fotodokumentací a videozáznamem.
Kontaktní informace

Mobil: +420 602 738 407
+420 602 738 408

BARTOŠ - ENGINEERING
Ing. Luděk Bartoš
Nerudova 8, 602 00 Brno