promoImage.jpg, 186kB
Poradenství v oboru trhací práce a seizmické účinky, úřední měření, znalecká činnost OBJEDNEJTE SI MĚŘENÍ

Poradenství/Projekční činnost

  • Zpracování „Návrhu trhacích prací“ pro použití trhacích prací na stavbách
  • Zpracování „Technologického postupu trhacích prací“ malého i velkého rozsahu
  • Zpracování odborných posudků vlivu technických otřesů vyvolaných různými zdroji vibrací
  • Stanovení dynamické odolnosti staveb, inženýrských sítí a zařízení dle platných norem, návrhy vrtných schémat a speciálních technologií pro řízený výlom
  • Návrhy speciálních technologií trhacích prací pro extrémní případy jejich možného použití (rekonstrukce a sanace vodních děl, tlakové uzávěry v podzemí, zásobníky plynu apod.)
  • Posudky demoličních prací
Kontaktní informace

Mobil: +420 602 738 407
+420 602 738 408

BARTOŠ - ENGINEERING
Ing. Luděk Bartoš
Nerudova 8, 602 00 Brno